zaterdag 28 januari 2017

Excursiestijlen in het steenberger park


Op zaterdagochtend 28 januari 2017 was de hele groep cursisten op één na (ziekte) aanwezig. Het was een frisse maar zonnige winterdag. De groep heeft zich verzameld in het Struunhuus, het 'clubhuis;  van IVN Hoogeveen, waarvoor dank!, alwaar gestart werd met koffie en thee. Bart nam de aftrap en legde het doel van de morgen uit. Namelijk ervaring opdoen met verschillende excursiestijlen. Daarvoor werd de ochtend in twee delen opgeknipt.

Gestart werd met 5 cursusleiders die elk op hun eigen vaste plek stonden en één specifieke excursiestijl in ongeveer 10 minuten presenteerden. De cursisten waren in gelijke groepen verdeeld en volgden kloksgewijs de cursusleiders.


Door zowel de locatie (de beschutte stad) als het doel (presentatiestijlen) werd aangesloten bij de theorieavond uit diezelfde week. Tijdens deze avond nam Guido ons mee in de ontwikkeling van de natuur in de stad en de verschillen ten opzichte van landelijke/natuurgebieden, maar ook met de voor- en nadelen daarvan voor planten en dieren. Map heeft ons die avond inzicht gegeven in verschillende stijlen door middel van het model van Kolb en hoe dit voor een ieder persoonlijk geldt.

Samengevat:
Cursusleider
Stijl
Toelichting
Map
Doener
Denk het van te voren de loop van de tour niet teveel uit. Ervaar de natuur/omgeving door te doen. Zeker met kinderen werkt dit goed
Jan
Schoolmeester
Vooraf werd een stukje theorie en uitleg gegeven over de wijze van het ’s winters herkennen van bomen en struiken d.m.v. knopdeterminatie. Vervolgens geef je de gasten een kaart mee om dit zelf te doen.
Bart
Concrete
Lijkt wel een beetje op de stijl van Jan, maar dan zonder theoretisch kader. Determinatie a.d.h.v. een kaart door gelijk te starten. Je kunt dan de gasten helpen door je als gids van groep naar groep te begeven om te helpen/vragen.
Grietje
Kritisch
Grietje gaf vooral een beschrijving van het beheerbeleid van het park en hoe haaks dit staat op de uitgangspunten van het IVN. Haar stijl kenmerkt zich door het kritisch maar feitelijk omschrijven van het ontstaan en beheer van het gebied waar je kunt gidsen
Guido
Specialist
Guido nam duidelijk de rol van specialist aan. Vertelde inhoudelijk veel over mossen (zijde boom, wat is mos, verschillen en overeenkomsten met planten). Een stijl die goed past bij een thematische tour waar gasten aan deel nemen die echt iets willen weten over een specifiek onderwerp

Na de pauze werd de groep verdeeld in een aantal groepen en volgenden onder leiding van een gids een tour door het park. Elke groep had een eigen gids die het op zijn/haar eigen manier doet. Overall een informatieve tour met achtergrondinformatie over het park en de flora/fauna daarin.

Ten slotte verzamelde iedereen zich bij het Struunhuus om tegen 12:00 huiswaarts te keren.  Een leuke en leerzame ochtend vol feitjes en wetenswaardigheden.

Verslag Bas Slot

woensdag 25 januari 2017

Leerstijlen van Kolb

Verslag Natuurgidsencursus d.d. 25-01-2017

Bart Pijper heet ons allen en de  nieuwe cursist  Jacobien Dijkstra welkom, en stelt de cursusleidster Map Dijkstra voor. In alle praktijkochtenden wordt een koffiemoment ingelast.

Natuurmoment:

Het natuurmoment wordt gehouden door Menno. Hij geeft iedereen een boomtakje. Niet iedereen krijgt eenzelfde takje, waardoor de zintuigen geprikkeld worden. Wat zien we aan deze takjes en wat is de gelijkenis?

Knoppen.

De knoppen zijn er al voordat het blad van de boom valt. In de knop zit al het blad of bloem voor het volgend voorjaar veilig opgeborgen.

Lesonderwerp: Natuur in de stad en dorp vroeger en nu.

Guido begint met een foto dat er twee wilde eenden in een speelgoedzwembadje dobberen.


 • Planten: Door de opwarming van de aarde komen er meer planten uit zuidelijke gebieden voor. Door intensieve landbouw krijgen wilde planten steeds minder ruimte. In de steden is het een paar graden warmer door bebouwing. Er wordt nu veel aandacht besteed aan stadsgroen omdat dit de warmte draaglijker maakt en tevens minder wateroverlast veroorzaakt. Ook is groen zien voor de mens gezond. 
 • Dieren:Ook bij de dieren zie je een verschuiving van het platte land naar de stad. Door de moderne landbouwtechnieken blijft er weinig voer meer liggen op de landerijen, waardoor vogels meer de stad in trekken. Veel mensen zetten voer voor de vogels neer in de winter. Tevens is het een stuk veiliger in de stad. Op het platteland werden veel dieren bejaagd.

5 Minuten praatje:

Geert houdt zijn 5 minutenpraatje over de vogel de Gaai. De Latijnse naam betekend: krassende eikelzoeker. Leefomgeving, kleuren, voedsel, nestbouw, broeden, en goede imitator komen aan de orde. Dit alles wordt ondersteund met mooie eigen gemaakte foto’s.

Lesonderwerp: Leerstijlen van Kolb:

Map legt de leerstijlen van Kolb uit.
Vervolgens gaan we twee aan twee bekijken wat ben ik?

 • Een dromer
 • Een beslisser
 • Een doener of 
 • Een denker


Dan is er nog gelegenheid om allerlei cursus materiaal te bekijken, zoals boeken, opgezette insecten, schedels, botten, voelkoffer.

Tip:  Wekelijks korte natuurberichten ontvangen ga naar naturetoday.com

Verslag: Henny Hauschild

zaterdag 14 januari 2017

Waarnemen in het Dwingelderveld


 • Verslag   1e buitenexcursie IVN- Natuurgidsenopleiding  14 januari 2017
 • Thema: Leren waarnemen
 • Aantal deelnemers : Allemaal (=29) minus  Wampexers (dit was 13/14 januari de zwaarste ooit !)
 • Begeleiders ; Bart, Joop, Guido
 • Weer:  Helder met sneeuwbuien (3mm),  temp  2°C,   wind 4B


Zaterdagmorgen 14 januari in de bossen en heide rond het bezoekerscentrum Dwingelderveld  zijn drie groepjes van de IVN-natuurgidsopleiding  gestart met hun eerste buitenactiviteit.  Uw verslaggever zat in de groep van Bart.

Voor de buitenstaander een bijzonder gezicht:  10 mensen zwijgend in de ganzenpas door  bos en langs bosrand,  soms los , soms paarsgewijs  met elkaar de hand vast,  zo nu en dan stoppend, rondkijkend of omhoog kijkend of in een kring gezamenlijk naar iets kijken.


En wat was er zoal ‘te zien’:  Stilte, rust, het hier en nu, met je ogen foto’s  maken : prikkelen en verbinden van al je zintuigen.  Dan zie je vormen en kleuren ( geuren was bij dit weer lastig en de koffie kwam niet uit de tas).  Het helpt je herinneringen te kweken.  Tip van Bart: voor breedkijkers de kans om meer naar details te kijken en voor smalkiekers  om meer te letten op grotere verbanden

Tussendoor vragen en uitleggen van Bart:  hoeveel mossen heb je de laatste 50 meter gezien ?  Nauwelijks dus en als je dan terugloopt voltrekt zich de openbaring.  Vele soorten groen van mossen tot varens,  soortenkaart er bij voor betere herkenning.  Ook gevonden een  eikenblad met 4 galappels (kraamkamer voor vliegenlarf en uiteindelijk ’t beest);   aan de hand van de grond en hoogteverloop  stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van het gebied.

Een recent  onder invloed van sneeuw bezweken den  was een kunstwerk dat na de Apocalyps zich weer herstelt naar een nieuw kunstwerk; je moet het maar zien en je er over verwonderen…
Op de terugweg een verhaal over orchideeën langs het fietspad naar de schaapkooi (kalkrijk door schelpen) en pitrus in gedempte heidesloten (met rijke grond).  Zo hebben we op verschillende manieren de eerste stappen gezet op het leren waarnemen.

Het laatste stukje was het stevig doorlopen omdat we graag een ommetje wilden maken;  ook de koude tenen werden weer warm.  Precies om twaalf uur (volgens  planning) waren we terug , enthousiast en uitziend naar de volgende keer.

Verslag: Roel Pepping

woensdag 11 januari 2017

Eerste cursusavond

Bart Pijper heet iedereen hartelijk welkom en stelt het cursusteam voor.

Verslag:

11 januari: Grietje
14 januari: Roel Pepping
25 januari: Henny Hauschild
28 januari: Bas Slot


Natuurmoment:

11 januari: Guido
25 januari: Menno Verhoef

Vijfminutenpraatje:

11 januari: Grietje
25 januari: Geert Huisman

Verder wordt er gewerkt volgens schema. Actie Grietje
Iedere cursist komt aan de beurt en mocht je niet kunnen dan zelf vervanging regelen zodat het verslag/vijfminutenpraatje/natuurmoment toch doorgaat.

Guido zijn natuurmoment gaat over een boompje uit eigen tuin. Guido woont sinds 5 jaar in Drenthe en hij heeft zijn tuin aardig over hoop gegooid. In zijn tuin kwam hij tijdens zaagwerk beschadigingen tegen aan het hout van een berk. Hij heeft er stukjes van geknipt en in groepjes van drie krijgen de cursisten een houtje en kunnen bekijken wat er aan de hand is om vervolgens te bedenken hoe dit ontstaan is.


Met elkaar komen we er niet uit maar Guido vermoedt dat de beschadigen gemaakt worden door wespen om een nest te bouwen.
Bart legt vervolgens uit hoe je het beste feedback kunt geven. Tips en Tops daar draait het om.  Bladzijde 43 in het cursusboek, module 1.
Benoem 3 tops (dingen die goed gingen)
Geef 3 tips (over zaken die verbeterd kunnen worden)
Bijvoorbeeld voor het natuurmoment van Guido
Top: een heel boompje meegenomen en het prikkelt om erachter te komen wat het is.

Hierna gaan we groepjes uiteen om kennis te maken met elkaar.

Na de pauze starten we met een vijfminutenpraatje. Dit is ook een vast onderdeel. Op bladzijde 212 worden het Natuurmoment en Vijfminutenpraatje nader uitgelegd.

Grietje leest een verhaal over eekhoorn en mier (Toon Tellengen, misschien wisten zij alles) voor als vijfminutenpraatje. Zij spreekt de wens uit dat we altijd ‘iets’ gaan ontdekken met elkaar.
Tips en Tops worden besproken.
Het verhaal was langer dan 5 minuten (expres) Er wordt streng op tijd gelet.
De tip, neem er een stopwatch bij als je gaat voorbereiden.

Hierna nam Jan het woord en ging via het inloggen bij het intranet van IVN uitleggen hoe het een en ander werkt. Tijdens de opleiding worden hier allerlei documenten toegevoegd. Cursisten kunnen zelf ook werk toevoegen. (Mediabibliotheek)
Verslagen en foto’s worden gedeeld op deze blog

Guido ging uitleggen over het verdere programma. Zodra alle (of bijna alle) afspraken gemaakt zijn komt dit duidelijk in het cursusprogramma te staan. Dit moet deze maand duidelijk worden. Het cursusteam vergadert 20 januari hierover.

Vaste tijden:

 • 19:30 tot 22:00 in het bezoekerscentrum in Ruinen.
 • 09:30 tot 12:00 voor de praktijk, op wisselende plekken. 

Tijdens de P en T lessen worden foto’s gemaakt. Deze foto’s mogen niet zomaar op internet verschijnen. We proberen er voor te zorgen dat we groepsfoto’s maken van de achterkant. Sommige foto’s worden gedeeld via de blogspot, passend bij een verslag.

De praktijkochtenden gaan in principe altijd door tenzij het weer echt gevaarlijk is. (ijzel, gladheid)
Starten met het AdoptieTerrein (AT), het liefste voor 1 februari maar uiterlijk voor 1 maart 2017.

Bart sluit af met een filmpje.


Bedankt voor de aandacht en tot zaterdag 09:30 op de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum voor een tocht in de natuur. Opdracht: observeren.


GL14-01-17