woensdag 25 januari 2017

Leerstijlen van Kolb

Verslag Natuurgidsencursus d.d. 25-01-2017

Bart Pijper heet ons allen en de  nieuwe cursist  Jacobien Dijkstra welkom, en stelt de cursusleidster Map Dijkstra voor. In alle praktijkochtenden wordt een koffiemoment ingelast.

Natuurmoment:

Het natuurmoment wordt gehouden door Menno. Hij geeft iedereen een boomtakje. Niet iedereen krijgt eenzelfde takje, waardoor de zintuigen geprikkeld worden. Wat zien we aan deze takjes en wat is de gelijkenis?

Knoppen.

De knoppen zijn er al voordat het blad van de boom valt. In de knop zit al het blad of bloem voor het volgend voorjaar veilig opgeborgen.

Lesonderwerp: Natuur in de stad en dorp vroeger en nu.

Guido begint met een foto dat er twee wilde eenden in een speelgoedzwembadje dobberen.


  • Planten: Door de opwarming van de aarde komen er meer planten uit zuidelijke gebieden voor. Door intensieve landbouw krijgen wilde planten steeds minder ruimte. In de steden is het een paar graden warmer door bebouwing. Er wordt nu veel aandacht besteed aan stadsgroen omdat dit de warmte draaglijker maakt en tevens minder wateroverlast veroorzaakt. Ook is groen zien voor de mens gezond. 
  • Dieren:Ook bij de dieren zie je een verschuiving van het platte land naar de stad. Door de moderne landbouwtechnieken blijft er weinig voer meer liggen op de landerijen, waardoor vogels meer de stad in trekken. Veel mensen zetten voer voor de vogels neer in de winter. Tevens is het een stuk veiliger in de stad. Op het platteland werden veel dieren bejaagd.

5 Minuten praatje:

Geert houdt zijn 5 minutenpraatje over de vogel de Gaai. De Latijnse naam betekend: krassende eikelzoeker. Leefomgeving, kleuren, voedsel, nestbouw, broeden, en goede imitator komen aan de orde. Dit alles wordt ondersteund met mooie eigen gemaakte foto’s.

Lesonderwerp: Leerstijlen van Kolb:

Map legt de leerstijlen van Kolb uit.
Vervolgens gaan we twee aan twee bekijken wat ben ik?

  • Een dromer
  • Een beslisser
  • Een doener of 
  • Een denker


Dan is er nog gelegenheid om allerlei cursus materiaal te bekijken, zoals boeken, opgezette insecten, schedels, botten, voelkoffer.

Tip:  Wekelijks korte natuurberichten ontvangen ga naar naturetoday.com

Verslag: Henny Hauschild

Geen opmerkingen:

Een reactie posten