zaterdag 28 januari 2017

Excursiestijlen in het steenberger park


Op zaterdagochtend 28 januari 2017 was de hele groep cursisten op één na (ziekte) aanwezig. Het was een frisse maar zonnige winterdag. De groep heeft zich verzameld in het Struunhuus, het 'clubhuis;  van IVN Hoogeveen, waarvoor dank!, alwaar gestart werd met koffie en thee. Bart nam de aftrap en legde het doel van de morgen uit. Namelijk ervaring opdoen met verschillende excursiestijlen. Daarvoor werd de ochtend in twee delen opgeknipt.

Gestart werd met 5 cursusleiders die elk op hun eigen vaste plek stonden en één specifieke excursiestijl in ongeveer 10 minuten presenteerden. De cursisten waren in gelijke groepen verdeeld en volgden kloksgewijs de cursusleiders.


Door zowel de locatie (de beschutte stad) als het doel (presentatiestijlen) werd aangesloten bij de theorieavond uit diezelfde week. Tijdens deze avond nam Guido ons mee in de ontwikkeling van de natuur in de stad en de verschillen ten opzichte van landelijke/natuurgebieden, maar ook met de voor- en nadelen daarvan voor planten en dieren. Map heeft ons die avond inzicht gegeven in verschillende stijlen door middel van het model van Kolb en hoe dit voor een ieder persoonlijk geldt.

Samengevat:
Cursusleider
Stijl
Toelichting
Map
Doener
Denk het van te voren de loop van de tour niet teveel uit. Ervaar de natuur/omgeving door te doen. Zeker met kinderen werkt dit goed
Jan
Schoolmeester
Vooraf werd een stukje theorie en uitleg gegeven over de wijze van het ’s winters herkennen van bomen en struiken d.m.v. knopdeterminatie. Vervolgens geef je de gasten een kaart mee om dit zelf te doen.
Bart
Concrete
Lijkt wel een beetje op de stijl van Jan, maar dan zonder theoretisch kader. Determinatie a.d.h.v. een kaart door gelijk te starten. Je kunt dan de gasten helpen door je als gids van groep naar groep te begeven om te helpen/vragen.
Grietje
Kritisch
Grietje gaf vooral een beschrijving van het beheerbeleid van het park en hoe haaks dit staat op de uitgangspunten van het IVN. Haar stijl kenmerkt zich door het kritisch maar feitelijk omschrijven van het ontstaan en beheer van het gebied waar je kunt gidsen
Guido
Specialist
Guido nam duidelijk de rol van specialist aan. Vertelde inhoudelijk veel over mossen (zijde boom, wat is mos, verschillen en overeenkomsten met planten). Een stijl die goed past bij een thematische tour waar gasten aan deel nemen die echt iets willen weten over een specifiek onderwerp

Na de pauze werd de groep verdeeld in een aantal groepen en volgenden onder leiding van een gids een tour door het park. Elke groep had een eigen gids die het op zijn/haar eigen manier doet. Overall een informatieve tour met achtergrondinformatie over het park en de flora/fauna daarin.

Ten slotte verzamelde iedereen zich bij het Struunhuus om tegen 12:00 huiswaarts te keren.  Een leuke en leerzame ochtend vol feitjes en wetenswaardigheden.

Verslag Bas Slot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten