zondag 19 maart 2017

Grondboringen in het Leggelderveld 18 maart 2017


Het Leggelderveld bij Dwingeloo, is een interessant gebied voor bodemonderzoek. Guido nam ons daarom mee naar dit historische gebied.  In het verleden heeft stuifzand grotendeels haar gang kunnen gaan en hierdoor zijn grote hoogte verschillen ontstaan. Tijdens de boringen is dit terug te zien.  Na een korte inleiding door Guido over het gebied en het gebruik van de grondboor, zijn we gezamenlijk begonnen met drie boringen.

De eerste grondboring was op een laaggelegen deel waar veel struikheide groeit. Een ondiepe boring was hier al voldoende om het moedermateriaal te bereiken.

De tweede boring werd gedaan op een hoger geleden deel.  Hier zagen we eerst stuifzand en daarna een lichtgekleurde humusarme uitspoelingslaag gevolgd door een uitspoelingslaag met ijzer.  En daarna kwam er opnieuw een humus laag. Na nog dieper boren kwamen we bij het moedermateriaal. Er ontstond een prachtige podzolbodemprofiel.


Na een korte wandeling kwamen we aan bij een nat deel van het gebied.  We liepen hier naar een hooggelegen deel. Guido vertelde dat het hier natter was dan op het lager geleden deel  waar we eerst waren.

Bij de boring kregen we eerst een klein beetje humus te zien. Daarna leek het moedermateriaal al te komen, maar dit was schijn.  Nadat het verlengstuk op de boor bevestigd was en we door bleven boren, kwam er duidelijk een humeuze laag tevoorschijn.  Gevolgd door een uitspoelingslaag met ijzer. De laag werd steeds lichter. Na een boring van zo’n 1,85 m konden we stoppen, want toen kwam het keileem tevoorschijn.  Het bleek dat we op een heideven zaten te boren.  Dit heideven is in het verleden bedolven onder stuifzand en droogde uit.

Na de pauze ging iedereen in groepjes van drie uiteen om zelf boringen te doen. Guido liep bij iedere groep langs om te helpen en de resultaten uit te leggen als dat nodig was. De opgeboorde grond werd gevoeld, gekneed en zelfs tussen de tanden gezet om de grondsoort te omschrijven.


Kortom, we hebben weer een leuke en leerzame excursie gehad.
Tip: in juni bloeit hier de Arnica.
Kijk ook eens op de website van Natuurmonumenten: Leggelderveld.

Gina Fieten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten