zaterdag 16 december 2017

Vogels kijken in de Mepper hooilanden

 • Plaats:  Mepper Hooilanden
 • Thema:  Waterwild
 • Aantal deelnemers :  23, inclusief begeleiders Guido,  Jan,  Joop en Map
 • Weer:  Helder (met zon!),  temp  2C,  wind 1B

Waar zijn we geweest.
Zaterdagmorgen 16 december waren we in de Mepper hooilanden om  waterwild te bekijken. Het gebied is het begin van het beekdal Geeserstroom, dat vanaf hier tot Zwinderen loopt.  Het was tot 2006 in gebruik voor landbouw, maar was daar eigenlijk niet geschikt voor door kwel.  Nu is een  natuurgebied ontstaan van 600ha dat voor  zowel Drentse als Nederlandse begrippen een groot aaneengesloten gebied is.  Door afgraven zijn er minder meststoffen en kansen voor langzaam groeiende en zeldzame platen.  Maar daar kwamen we niet voor: het ging vandaag om de vogels..

We hebben vele soorten vogels gezien, de meeste in flinke aantallen:
 •  Eenden, 9 soorten: Wintertaling  (Geel driehoekje aan de achterkant); Pijlstaart; Wilde eend;    Slobeend; Tafeleend; Smient  (fluit);  Krakeend; Bergeend en Kuifeend
 • Zwanen:  Wilde zwaan; Kleine zwaan; Knobbelzwaan  (met rood en knobbel)
  Er was een zwaan met drie jongen (grijs aan de hals en het dek) die dit jaar nog bij de ouders blijven
 • Ganzen : Grauwe Gans  (met donker geluid); Toendra rietgans  om ze te herkennen kijk vooral naar de snavel.
 • Zeearend gepest door 2 buizerds
 • Holenduiven in bomen aan de rand.
Wat hebben we geleerd
Tellen:  Guido: begin met 10 a 15 en dan de rest  op die maat afpassen.
Herkennen in  grote groep:  1 eruit halen;  Kijken naar snavel (die volgens Frits aan de voorkant zit), vlakjes, kleuren, geluiden.

Kijken naar gedrag
Ganzen vliegen en gaan zo nu en dan drinken. Dat kan je zien als ze zich binnen vlieggroepjes losjes gedragen ( buiten de lijn vliegen, duikelen etc.):  Ze zijn nog niet op trek, want dan gaat het militair strak.
2 zwanen lieten een eend van rechts voorgaan: (Joop: als je dit 10 keer ziet heb je een regel)
Eenden eten ’s nachts en ganzen overdag (dus vliegen en zo nu en dan drinken).

Om dit goed te kunnen zien hadden we veel plezier van de verschillende vogelkijkers op statieven die waren meegenomen. Een losse verrekijker die ik bij me had is voor dit werk (rustig langere tijd  het gedrag observeren) minder geschikt.

Het was een schitterende morgen;  we waren op tijd weer terug met hier en daar koude tenen van het langdurig staan..

Roel Pepping

Geen opmerkingen:

Een reactie posten